Anasayfa

Çalışma Masamdaki Kitaplar Yahud Başucu Kitaplarım

5 years ago
Beytullah İmzaoğlu

Herkese tekrar merhaba;
Kitapi ailesinin bir ferdi olarak yeni bir yazı kaleme almak istedim ve yazımızın mevzuunu çalışma masamdaki kitaplar olarak belirledim. 

​Literatürümüzde başat bir mefhum vardır: "Başucu kitabı" bu mefhumun neleri çağrıştırdığı kolayca akla gelebilir. Her daim tekrar tekrar okunan ve üzerinde derin derin tefekkür ve tahassüs edilen muhalled eserler...

Ancak bizim bu makalemize mevzu ettiğimiz eserler biraz bunun haricinde kalabilir çünkü ana başlığımız "Çalışma masamızdaki kitaplar" ​olup bu kitapların;
​- kimisi her daim orada duran kitaplardan
​- kimisi son zamanlarda okumaya başladığım veya bitirdiğim kitaplardan
​- kimisi yine son vakitlerde makalelerim için kullandığım kitaplardan mürekkep olup hatta,
​- kimisi de kütüphanede koyacak yer kalmadığından mıdır yoksa araya kaynadığından mıdır bilinmez çalışma masamızda kendisine yer bulan eserlerden oluşuyor. (16.06.2017 tarihi itibariyle.)

Şimdi listesini vereceğim kitapların hangisinin bu sebeplerden mütevellid çalışma masamızda kendisine yer bulduğunu beyan etmeyeceğim tercih ve karar sizin olsun... Kütüphanemizin en güzel yerinde kendine yer bulup da bu listede kendisine yer bulamayan nice eserimiz de tabii ki var, kim bilir belki bir gün bütün kütüphane listemizi ilan ederim. (16.06. itibariyle 1700ü bulduk mu, sürpriz olsun?!)

Çalışma masamızdaki kitaplar... Sağ baştan başlayalım:
İlk Sıra:
​I) Ziya Paşa, Terkib-i Bend Terci-i Bend (Çağrı Yayınları)
​II) İslâm'ın Doğuş ve İlk Yayılışının Psiko-Sosyal Açıdan Tahlili - Prof. Dr. Ali Murat Daryal (İFAV)
​III) Dini Hayatın Psiko-Sosyal Temelleri -  Prof. Dr. Ali Murat Daryal (İFAV)
​IV) Psiko-Sosyal Açıdan Medeniyetler ve Mesajları - Prof. Dr. Ali Murat Daryal (İFAV)
​V) Batınilerin Belini Kıran Deliller ve Tevilin Temel İlkeleri - İmam-ı Gazali (Büyüyen-Ay Yayınları)
​VI) Garip Duygular - B.İ. (Murat Kitabevi)
​VII) Hayat Felsefesi - Kadir Mısıroğlu (Sebil Yayınevi)

İkinci Sıra:
​I) Modern Dünyanın Sorunları Karşısında Antropoloji - Claude Levi-Strauss (Metis Yayınevi)
​II) Münazarat, Dini ve Felsefi Tartışmalar - Fahreddin Razi (Litera Yayuncılık)
​III) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip (İBKY)
​IV) Jön Türklerin Siyasi Fikirleri - Şerif Mardin (İletişim Yayınları)
​V) Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu - Şerif Mardin (İletişim Yayınları)
​VI) Aydınlanma Üzerine Bir Derkenar - Prof. Dr. Fehmi Baykan (Kaknüs Yayınları)
​VII) Osmanlı Medreseleri XIX. Asır - Murat Akgündüz (Beyan Yayınları)

Üçüncü Sıra:
​I) Hidayet Rehberi - Gazzali (İlk Harf Yayınları)
​II) İslâm'ın Değerleri Üzerinde Yapılan Tahribat - Prof. Dr. Ali Murat Daryal (İFAV)
III) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip (TDV Yayınları)
​IV) Dündar Taşer'in Büyük Türkiyesi - Ziya Nur Aksun (Ötüken Neşriyat)
​V) Türk Devlet Felsefesi - Mehmed Niyazi (Ötüken Neşriyat)
VI) Türk Tarih Felsefesi - Mehmed Niyazi (Ötüken Neşriyat)
​VII) Medeniyetimizin Analizi ve Geleceği - Mehmed Niyazi (Ötüken Neşriyat)
​VIII) İslam Devlet Felsefesi - Mehmed Niyazi (Ötüken Neşriyat)
​IX) Millet ve Milliyetçilik - Mehmed Niyazi (Ötüken Neşriyat)

Dördüncü Sıra:
​I) İmam-ı Azam Ebu Hanife Fıkhın Bedene Bürünüşü - Ali Pekcan (Gelenek Yayıncılık)
​II) İttihad ve Terakki Tarihinde Esrar Perdesi - Mustafa Ragıp (Akşam Kitaphanesi)
​III) Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi - Mehmed Genç (Ötüken Neşriyat)
​IV) İmam-ı Azam'ın Beş Eseri - hzr: Mustafa Öz (İFAV)
​V) İslam'ın Değerleri ve Yorumları - Prof. Dr. Ali Murat Daryal (İFAV)
​VI) Kimya-yı Saadet - İmam-ı Gazali (Çelik Yayınevi)

Beşinci Sıra:
​I) Mukaddime - İbn Haldun Cild I (Dergâh Yayınları)
​II) Mukaddime - İbn Haldun Cild II (Dergâh Yayınları)
​III) Bilim ve Siyaset Arasında Hatıralar - İbn Haldun (Degâh Yayınları)
​IV) Tarihi Hakikatler - İsmail Hami Danişmend (Bilgeoğuz Yayınları)
​V) Tarihimizden Portreler Osmanlı Kimliği, Cevdet Küçük Armağanı - Ed: Zekeriya Kurşun - Haydar Çoruh(ORDAF)

​Bütün bunların yanında tam 5 tane de not defteri masamın üstünde her daim durmakta ve onlarla da mütemadiyen iştigal etmekteyim.

​Aynı müelliflerden pek çok eserin masamda yer almasının hikmeti ise tasnif usulümle alâkalı olup, yazarların külliyatını bir arada görmek istememdendir ve tabii ki eserlerin gerçekten ehemiyetli olmasındandır.

Çalışma masamda yer almadığı hâlde başucu kitabım olan ve her zaman tekrar tekrar incelediğim ve faydalandığım da pek çok eser olmakla birlikte bunları paylaşmayı ise bir başka yazımıza bırakıyorum.

Görüldüğü üzere toplam 5 sıra ve 34 eserden oluşan çalışma masamdaki kitapların listesini paylaşmış oldum. Faydalı olması temennisiyle.

​Sevgi ile...
​Beytullah İmzaoğlu
http://www.Beytullahimzaoglu.com

Yorum Yazın

Kitapi üyesi iseniz lütfen giriş yaparak yorum bırakın. Giriş Yap
 
 
 
Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Email adresiniz görüntülenmeyecektir. Yorumlardan yazarı sorumludur.

Henüz hiç yorum yok :(


Kodventure Teknoloji A.Ş. hizmetidir.